Geplaatst op: 16-4-2024
Afbeelding: ISAE 3000 SOC 2 Type II - vierkant

Harbers ICT voor het 6e jaar op rij ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd!

Met gepaste trots kondigen we aan dat onze organisatie opnieuw de ISO-audit heeft doorstaan en met succes is gecertificeerd volgens de voor ISO 27001 en NEN7510 standaarden. Harbers ICT en 24x7 Secure hebben eerder al een ISO-audit doorstaan. Voor onze nieuwe entiteit Harbers Solutions was dit de eerste audit. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar veel werk verzet om Harbers Solutions volledig te integreren in ons Information Security Management System (ISMS). De positieve uitslag is dan ook een grote mijlpaal.

De ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm rondom informatiebeveiliging. Met deze certificering tonen we aan dat we voldoen aan alle eisen rondom Informatiebeveiliging. De NEN 7510 is een aanvullende certificering gericht op het beveiligen van informatie in de zorgsector.

Voor het zesde opeenvolgende jaar hebben we bij Harbers ICT met succes de certificering behaald. Dit betekent dat we blijven voldoen aan de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiliging. Een geruststellende gedachte voor onszelf, onze partners en natuurlijk onze klanten!

Beoordeling door KIWA

Elke drie jaar voert Kiwa een volledige audit uit en jaarlijks doen we een tussentijdse audit. Tijdens de volledige audit controleren we alle documentatie, beleidslijnen en processen met betrekking tot informatiebeveiliging binnen onze organisatie. Aangezien onze organisatie voortdurend evolueert, passen we ook ons beleid en onze processen aan. Tijdens de audit worden onze medewerkers geïnterviewd en de auditor controleert of het beleid en de processen goed zijn geïntegreerd in onze organisatie. Onze engineers onderbouwen dit met interviews, documentatie en tooling.

Geïntegreerd in onze dagelijkse werkwijze

Gedurende de jaren hebben we diverse eigen tools ontwikkeld om processen gestructureerd te controleren, uit te voeren en te waarborgen. Zo zorgen we ervoor dat elke medewerker op dezelfde manier omgaat met informatiebeveiliging en dataveiligheid. Met ons eigen risicodashboard prioriteren en minimaliseren we risico’s met passende technische en organisatorische beheersmaatregelen. De informatiebeveiliging is volledig geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze van al onze medewerkers.

Bewustwording en motivatie

Elke drie maanden trainen we onze medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. Tijdens deze bewustwordingstraining behandelen we diverse onderwerpen, zoals actuele social engineering technieken en het gebruik van vertrouwelijkheidslabels voor veilige gegevensuitwisseling. Zo blijven we scherp en alert!