Ontwikkeling ZwerfAfvalKompas platform

Leestijd: 3 minuten

Ontwikkeling ZwerfAfvalKompas platform voor GoClean Nederland B.V.

GoClean Nederland en Stichting GoClean zetten zich data gedreven in om een grote reductie van zwerfafval te bewerkstelligen in Nederland. Het alleen opruimen van zwerfafval leidde niet tot het gewenste effect, pas opgeruimde straten en omgevingen waren al snel weer gevuld met zwerfafval. Al snel werd duidelijk dat er bij de bron veranderingen moeten plaats vinden. Hiervoor ontwikkelde GoClean een online impact platform het ZwerfAfvalKompas voor gemeenten, provincies, organisaties en vrijwilligers.

Data vertalen naar bruikbare informatie

Om tot een bronaanpak te komen kwam GoClean erachter dat er geen goede data voor handen was. Na onderzoek bleek dat de Litterati-app een goede oplossing was om data te verzamelen. Litterati is een wereldwijde registratie-app waarbij gebruikers zwerfafval opruimen en registreren middels een foto voorzien van coördinaten. In de Litterati-app worden (lokale) uitdagingen uitgezet om andere vrijwilligers te motiveren. GoClean is gestart met de werkmethode ‘Schoonwandelen’ (opruimen en registreren). Landelijk verzamelen duizenden vrijwilligers via de Litterati-app waardevolle data over hun schoonwandelactiviteiten en delen dit op het impact-platform; ZwerfAfvalKompas. Gebruikers van de Litterati-app vinden hun gevonden afval terug in het ZwerfAfvalKompas.

In de Litterati-app wordt de foto automatisch voorzien van coördinaten (geo-tag) en type specifiek tags. Via Artificial Intelligence (AI) worden tags voorgesteld voor het type afval, deze kunnen bevestigd of aangevuld worden. Deze tags ook wel registratie labels genoemd, worden onderverdeeld in o.a. categorieën zoals: rookwaar, alcohol, snoep, hygienemiddelen, materialen zoals: plastic, metaal, papier, glas, rubber en merken zoals: RedBull, Coca Cola, Albert Heijn en meer. Op deze manier wordt er een enorme hoeveelheid specifieke en feitelijke data verzameld.

"Er was dus een enorme hoeveelheid data beschikbaar vanuit de Litterati-app, maar de terugkoppeling voor analyse die zij 1,5 jaar geleden konden geven was heel summier. De bruikbare informatie was minimaal", vertelt Joyce Bosveld een van de initiatiefnemers van GoClean. Vanuit daar is de vraag ontstaan voor de ontwikkeling van een eigen online dataplatform. “Wij werken nauw samen met Litterati, zij leveren de data en samen met Harbers ICT vertalen we dat naar een completer platform voor Nederland”, vervolgt Joyce.

De uitdaging ligt in het maken van de vertaalslag van ‘ruwe data’ naar bruikbare informatie voor diverse doelgroepen. ‘Hoe bieden we het platform aan voor verschillende doelgroepen, die vragen om verschillende functionaliteiten en hoe vertalen we data naar heldere visuele weergave?’.

ZwerfAfvalKompas: Completer en beter inzicht in zwerfafval

Door het ontwikkelde online platform, kunnen o.a. overheidsinstanties, gemeenten, provincies, organisaties zich aanmelden, om toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid zwerfafval data. In het platform kunnen ze eenvoudig communiceren met vrijwilligers en gericht promoties, campagnes, acties en beloningen uitzetten om mensen te stimuleren.

Het platform biedt uitgebreide analysefunctionaliteiten die behulpzaam zijn om te monitoren op hoeveelheid, merk, samenstelling, locatie (hotspots) en herkomst.

Platform ontwikkeling
Afbeelding: Het ontwikkelde impact platform ZwerfAfvalKompas

Preventieve bronaanpak door data

Op basis van analysefunctionaliteit kan data inzichtelijk gemaakt worden; bijvoorbeeld hoeveel zwerfafval er in een bepaald gebied gevonden is. Met registratielabels wordt duidelijk in welke categorie dit valt en welk objecten er het meest wordt teruggevonden. Ontstaat er bijvoorbeeld een 'hotspot', veel van dezelfde soorten afvalstukken, dan wordt al snel duidelijk wat de ‘overlast’ veroorzaakt in een bepaald gebied. Wanneer dit bekend is, kan dit worden herleid naar een specifieke doelgroep. Op een aantal plaatsen wordt bijvoorbeeld veel fastfood, softdrugs, verpakkingen, broodzakken, blikjes energiedrank en snoepzakken gevonden. Dit is typerend voor de categorie hangjeugd. “Vind je meerdere van deze items terug op eenzelfde locatie, dan kun je met redelijke zekerheid stellen, dat op deze locatie preventieve maatregelen opgezet moeten worden voor de doelgroep hangjeugd”, zegt Joyce.

"Zie je bijvoorbeeld veel vervuiling langs een fietspad liggen, dan kan de gemeente gaan kijken wat er staat aan afvalbakken; moet er misschien een blikvanger komen? Dit zijn hele eenvoudige oplossingen maar werken doeltreffend. Bij afval uit een winkelgebied, als je weet wat er ligt, kun je op basis van die cijfers in gesprek met winkeliers. In Nederland geldt dat een ondernemer 25 meter rondom zijn pand afvalvrij dient te houden. Als je dit gaat toepassen kun je het zwerfafval in zo’n gebied al behoorlijk verminderen. Het geeft een gemeente heel veel informatie maar tegelijkertijd ook feitelijke onderbouwing om bepaalde maatregelen in te gaan zetten”.

Het ZwerfAfvalKompas geeft richting aan doeltreffende interventies en preventieve maatregelen. Zo kunnen activiteiten georganiseerd worden zoals opschoonacties, campagnes of bewustwordingsevenementen voor een zwerfafvalvrij Nederland. 

Samen bouwen aan succesvol platform

"De uitdaging ligt met name in de ontwerpfase, waar moet ieder element nou aan voldoen. Om dit van tevoren in te schatten en te overzien; dat is de grootste uitdaging. We geven eerst aan hoe we het voor ogen hebben, daar ontvangen we een ontwerpdocument voor en dan gaan we met de engineers van Harbers ICT sparren”. Oplevering door de ontwikkelaars vindt plaats in verschillende versies, het platform wordt eerst getest op een development omgeving. "Er zitten verschillende gebruikersrollen in het Kompas, die worden stuk voor stuk op alle functionaliteiten getest. Het is een uitdaging om de statistiek weergave van alle data juist te krijgen".

Het platform blijft verbeteren doordat het continu geüpdatet en geëvalueerd wordt waarnaar er aanpassingen plaatsvinden. Voor vrijwilligers die geen gebruik maken van de Litterati-app is er recent de functionaliteit ontwikkeld in het ZwerfAfvalKompas om gebruik te maken van looproutes, daarbij kunnen ze een logboek bijhouden en gevonden afvalstukken noteren. Gemeentes kunnen dit inzien en daar meer informatie uit halen.

“Er is bewust gekozen voor Harbers ICT vanwege de specialistische kennis op het gebied van hosting”, zegt Joyce. "Het platform moet stabiel blijven ook bij meer dan duizenden gebruikers. Performance en stabiliteit is hierin erg belangrijk voor een goede gebruikerservaring. Het streven is dat het platform uiteindelijk door alle gemeenten in Nederland gebruikt kan worden. Daarnaast biedt het platform enorm veel mogelijkheden in de manier waarop het nu gebouwd is". 

Kansen voor de toekomst

"Op het moment wordt de totale datavoorziening geleverd door Litterati, maar andere mogelijkheden voor datavoorziening sluiten we niet uit. Joyce: “De samenwerking met Harbers ICT verloopt erg prettig, de ontwikkelaars zijn erg toegankelijk en bereikbaar en er wordt goed meegedacht. Ik merk wel heel duidelijk dat we het echt samen aan het bouwen zijn om het succesvol te maken”. 

Het netwerk van GoClean is de afgelopen 2 jaar ontzettend gegroeid. GoClean wordt door steeds meer overheidsinstanties gevraagd voor advies en participatie in projecten. Naast het ZwerfAfvalKompas is GoClean enorm gedreven in o.a. het creëren van algehele bewustwording voor een schoner Nederland. Dit doen ze door de ontwikkeling van hulpmiddelen voor vrijwilligers, het uitvoeren van professionele monitoring en effectmetingen, organiseren van evenementen en bewustwording acties met bedrijvenprogramma's en afvalvrije scholen en meer. Het ZwerfAfvalKompas draait als pilot bij provincies en 3 gemeenten. "We gaan kijken wat voor een feedback daar uit gaat komen om het platform nog beter te maken".

Platform ontwikkelen?

Heeft u een idee voor de realisatie van een online platform? Of wilt u online werkzaamheden uitbreiden? Onze specialisten denken graag met u mee. Neem contact op voor meer informatie via info@harbersict.nl

Bekijk het ZwerfAfvalKompas hier

Stichting GoClean
Stichting GoClean
GoClean Nederland B.V.
GoClean Nederland B.V.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op